Novinky  
19.6.2020
Valné zhromaždenie 2020

VZ SAAV,   2.7.2020.  Hotel Poľana, Zvolen.      

19.6.2020
Hydroizolácie_2020

28. ročník konferencie Predbežná pozvánka

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Orgány SAAV 

 

Predseda SAAV:
Ing. Peter Kovaľ ; Eurovia SK, a. s.
 Výkonný tajomník SAAV:
Ing. Zora Abaffyová; CESTY NITRA, a.s.
Rada SAAV:
Prof. Dr. Ing. Jozef Komačka; Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva
Ing. Rastislav Löffler; Doprastav Asfalt, a. s.
Ing. Jozef Jachym, PhD.; Doprastav, a. s.
Ing. Martin Olejár; Strabag, s. r. o.
Ing. Miroslav Zahradník; Dopravia, a. s.
Ing. Zsolt Boros; TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.
Dozorná rada SAAV:
Predseda: 
Ing. Miroslav Šufliarsky; BITUNOVA, spol. s r. o.
Členovia:   
Ing. Silvia Cápayová; PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave.
Ing. Róbert Kovács, VUIS - CESTY, spol. s r. o.
Copyright 2012 - 2020 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené