Novinky  
1.11.2018
KONFERENCIA SAAV 2019

  Pozvánka s programom Záväzná prihláška

14.11.2018
FOTOGRAFIE

Fotodokumentácia: www.vuis-cesty.sk      

23.1.2018
Výroba asfaltových zmesí 2017 v Európe

Magazín EAPA - Výroba asfaltových zmesí v roku 2017. EAPA_Asphalt in Figures 2017         Gratulujeme PETER! Fotografia na titulnej...

8.10.2017
Spravodaj EAPA 42

Pozrite si 42. vydanie spravodaja EAPA. EAPA Newsletter Issue 42

Orgány SAAV 

Predseda SAAV:
Ing. Peter Kovaľ ; Eurovia SK, a. s.
 
Rada SAAV:
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.; VUIS - CESTY, spol. s r. o.
Prof. Dr. Ing. Jozef Komačka; Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva
Ing. Rastislav Löffler; Doprastav Asfalt, a. s.
Ing. Zora Abaffyová; Cesty Nitra, a. s.
Ing. Jozef Jachym, PhD.; Doprastav, a. s.
Ing. Martin Olejár; Strabag, s. r. o.
Ing. Miroslav Zahradník; Dopravia, a. s.
Ing. Zsolt Boros; TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o.  (skrátený názov TPA, s. r. o.)
 
Dozorná rada SAAV:
Predseda: 
Ing. Miroslav Šufliarsky; BITUNOVA, spol. s r. o.
Členovia:   
Ing. Silvia Cápayová; PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave.
Mgr. Marek Varga; Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s. r. o. 

Copyright 2012 - 2019 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené