Novinky  
14.11.2018
KONFERENCIA NESTMELENÉ 2019

  Žiadosť o spoluprácu  

1.11.2018
KONFERENCIA SAAV 2019

Pripravujeme nový ročník konferencie SAAV! Bližšie informácie.

16.10.2018
Hydroizolácie_2018

28.11. - 30. 11. 2018 XXVI. ročník konferencie Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb Pozvánka Záväzná...

8.10.2017
Spravodaj EAPA 42

Pozrite si 42. vydanie spravodaja EAPA. EAPA Newsletter Issue 42

23.1.2018
Výroba asfaltových zmesí 2016 v Európe

Magazín EAPA - Výroba asfaltových zmesí v roku 2016. EAPA_Asphalt in Figures 2016  

Úvod 

Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV)

je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

 

Medzi hlavné ciele SAAV patrí:

 

  • vytvoriť platformu pre voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o interdisciplinárnych problémoch;
  • formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;
  • byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;
  • koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného stavu poznania;
  • podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;
  • pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a asfaltových zmesí;
  • vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného stavebného materiálu.

 

Fotogaléria 

Copyright 2012 - 2018 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené