Novinky  
30.11.2015
Nestmelené 2016 - odkaz na fotogalériu

VII. KONFERENCIA 2016 Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vozoviek                                                                                                                             Fotogaléria    

25.6.2015
Hydroizolácie 2015 - odkaz na fotogalériu

Hydroizolácie mostov tunelov a iných inžinierskych stavieb 2015                                                                                                                           Fotogaléria  

25.6.2015
Najlepšia diplomovka 2015/2016

Ďakujeme za témy na diplomové práce. Oslovili sme technické univerzity s ponukou zapojenia ich študentov do...

4.11.2014
OZNAČOVANIE TECHNOLÓGIÍ

Pomôcka pre správne označovanie vybraných technológií.                           Buďte aktuálny. Stiahni

12.11.2013
Nový odkaz

Aktualizujte si informácie!  .                                               .  .                                         . .                                          . .                                                      . Prosím pri návšteve našej stránky skontrolujte nové informácie, ktoré...

Úvod 

Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV)

je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

 

Medzi hlavné ciele SAAV patrí:

 

  • vytvoriť platformu pre voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o interdisciplinárnych problémoch;
  • formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;
  • byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;
  • koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného stavu poznania;
  • podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;
  • pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a asfaltových zmesí;
  • vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného stavebného materiálu.

 

Fotogaléria 

Copyright 2012 - 2016 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené