Novinky  
20.4.2017
Konferencia WCPAM 2017

WCPAM 2017 (World Conference on Pavement and Asset Management) 12 až 16 jún 2017; Baveno, Taliansko http://www.wcpam2017.com/  

8.3.2017
NEPREHLIADNITE!

  Stanovisko Egberta Beuvinga

17.1.2017
Pracovné stretnutie EN 13108

  9.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny nadväzujúce na závery prijaté na prvom stretnutí. Na rokovaní sa...

17.1.2017
Konferencia SAAV 2017

Hodnotenie              FOTOGALÉRIA    

4.11.2014
OZNAČOVANIE TECHNOLÓGIÍ

Pomôcka pre správne označovanie vybraných technológií.                           Buďte aktuálny. Stiahni

Úvod 

Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV)

je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

 

Medzi hlavné ciele SAAV patrí:

 

  • vytvoriť platformu pre voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o interdisciplinárnych problémoch;
  • formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;
  • byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;
  • koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného stavu poznania;
  • podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;
  • pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a asfaltových zmesí;
  • vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného stavebného materiálu.

 

Fotogaléria 

Copyright 2012 - 2017 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené