Novinky  
17.1.2017
Pracovné stretnutie EN 13108

Zoznámte sa so zmenami EN radu 13108 a s výsledkami prvého rokovania na túto tému. Organizátor:...

17.1.2017
Konferencia SAAV 2017

V tomto roku bude ďalší ročník konferencie VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK Zapojte sa aj Vy aktívne...

18.1.2017
Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek

  VIII. ročník konferencie máme úspešne za sebou.   Bližšie informácie

4.11.2014
OZNAČOVANIE TECHNOLÓGIÍ

Pomôcka pre správne označovanie vybraných technológií.                           Buďte aktuálny. Stiahni

18.1.2017
Mechanizácia

Najnovšie informácie o novinkách z oblasti stavebných strojov a mechanizácie. MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA

Úvod 

Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV)

je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

 

Medzi hlavné ciele SAAV patrí:

 

  • vytvoriť platformu pre voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o interdisciplinárnych problémoch;
  • formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;
  • byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;
  • koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného stavu poznania;
  • podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;
  • pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a asfaltových zmesí;
  • vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného stavebného materiálu.

 

Fotogaléria 

Copyright 2012 - 2017 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené