Novinky  
30.3.2022
Konferencia SAAV 2022

POĎAKOVANIE A FOTOGALÉRIA       FOTOGALÉRIA     1 deň     2 deň     Prezentácia DYNAPAC     Spoločenský večer    ...

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

13.6.2022
Magazíny EAPA_2022

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 50  

30.8.2021
EAPA YouTube

EAPA na YuoTube? Váš nový zdroj informácií je tu: EAPA YouTube Canal      

3.7.2021
Cementobetónové diaľnice?

Zaujímavý pohľad na perspektívu CB vozoviek na diaľniciach v Česku. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zvazme-staveni-silnic-z-asfaltu-reaguje-expert-na-nehodu-vli/r~9b34802cd2c811eb878fac1f6b220ee8/  

Závery 2019 

Na základe odprezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov konferencie sme sformulovali nasledovné závery:

 

- SAAV zorganizuje porovnávacie skúšky stanovenia vodonepriepustnosti hutnených asfaltových vrstiev na ochrannej vrstve izolácie mosta (STN 73 6242, informatívna príloha A).


- SAAV vytvorí pracovnú skupinu s cieľom spracovania návrhu na úpravu KLA tak, aby sa dali objektívnejšie stanoviť parametre asfaltov pre jednotlivé asfaltové vrstvy vozovky v závislosti od  geografického umiestnenia stavby. Pritom sa bude vychádzať z výsledkov prác vykonaných v tejto oblasti na Žilinskej univerzite v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. J. Komačku. Návrh bude poskytnutý spracovateľovi aktualizovaného znenia KLA v roku 2019.


- Na svojej web stránke umiestni SAAV prezentácie prednášok, ktoré odzneli na workshope o navrhovaní vozoviek konanom v roku 2018 (Lednice, Česká republika). Na získanie súhlasu osloví organizátorov workshopu Ing. Z. Boros.

 

Poznámka:

Upresnenie termínov a pracovníkov zodpovedných za jednotlivé body bude predmetom na najbližšom zasadaní Rady SAAV.

 

Zapísal:

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Copyright 2012 - 2022 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené