Novinky  
30.5.2024
Májový magazín EAPA_2024

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 54

26.2.2024
Konferencia SAAV 2024

20 ročník konferencie VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK   Na konferencii odznelo Fotografie  

27.2.2024
Asfaltové zmesi v číslach_2022

EAPA najnovšie vydanie publikácie:    Asfaltové zmesi v číslach 2022 (január 2024)   Stiahnuť

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

30.8.2021
EAPA YouTube Canal

EAPA na YuoTube? Navštívte Váš nový zdroj informácií: EAPA YouTube Canal      

Závery 2019 

Na základe odprezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov konferencie sme sformulovali nasledovné závery:

 

- SAAV zorganizuje porovnávacie skúšky stanovenia vodonepriepustnosti hutnených asfaltových vrstiev na ochrannej vrstve izolácie mosta (STN 73 6242, informatívna príloha A).


- SAAV vytvorí pracovnú skupinu s cieľom spracovania návrhu na úpravu KLA tak, aby sa dali objektívnejšie stanoviť parametre asfaltov pre jednotlivé asfaltové vrstvy vozovky v závislosti od  geografického umiestnenia stavby. Pritom sa bude vychádzať z výsledkov prác vykonaných v tejto oblasti na Žilinskej univerzite v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. J. Komačku. Návrh bude poskytnutý spracovateľovi aktualizovaného znenia KLA v roku 2019.


- Na svojej web stránke umiestni SAAV prezentácie prednášok, ktoré odzneli na workshope o navrhovaní vozoviek konanom v roku 2018 (Lednice, Česká republika). Na získanie súhlasu osloví organizátorov workshopu Ing. Z. Boros.

 

Poznámka:

Upresnenie termínov a pracovníkov zodpovedných za jednotlivé body bude predmetom na najbližšom zasadaní Rady SAAV.

 

Zapísal:

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Copyright 2012 - 2024 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené