Novinky  
19.11.2019
11. ročník konferencie

Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vozoviek 2020         Pozvánka Návratka

2.7.2019
27. ročník konferencie

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb, 2019   Fotogaléria        

27.4.2019
Valné zhromaždenie SAAV 2019

Valné zhromaždenie SAAV, sa konalo 12. - 13. 6. 2019 v priestoroch: Chateau Appony, Oponice Na prijatých dokumentoch sa...

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Členská základňa 

Členovia SAAV, rok 2019

 

Organizácia

Zástupca

WEB stránka

EUROVIA SK, a.s.

Ing. Peter Kovaľ

https://eurovia.sk/

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

-

http://cestnestavbylm.sk/

CESTY NITRA, a.s.

Ing. Zora Abaffyová

https://www.cestynitra.sk/

BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Miroslav Šufliarsky

http://www.bitunova.sk/

Doprastav, a.s.

Ing. Jozef Jachym, PhD.

https://www.doprastav.sk/

Metrostav Asfalt a.s.

Ing. Rastilav Löffler

https://www.doprastavasfalt.sk/

DOPRA - VIA, a.s.

Ing. Miloslav Zahradník

http://www.dopra-via.sk/

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Peter Briatka, PhD., MBA

http://www.colas-sk.sk/

STRABAG s.r.o.

Ing. Martin Olejár

http://www.strabag.sk/

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Ing. Marián Hlavna

https://slovkorekt.sk/

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Karol Bohunický

https://www.swietelsky.com/sk/

VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Ing. Róbert Kovács

http://www.vuis-cesty.sk/

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o.

Ing. Zsolt Boros

http://www.tpaqi.com/

Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra dopravných stavieb

Ing. Silvia Cápayová, PhD.

https://www.svf.stuba.sk/

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

http://svf.uniza.sk/kcs/

Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta, Ústav inžinierskeho staviteľstva

doc. Ing. Ján Mandula, CSc.

https://www.tuke.sk/

FREKOMOS SK, s.r.o.

Ing. Dušan Klimo

http://www.frekomos.sk/

Pittel + Brausewetter s.r.o.

Ján Melúch

https://www.pittel.sk/

Slovenské Asfalty s. r. o.

Ing. Branislav Adam

http://www.slovenskeasfalty.sk/

CESTY SK s.r.o.

Ing. Michal Bošanec

https://cestysk.sk/

CONTROL-VHS-SK, s.r.o.

Alena Labošová

http://www.control-vhs-sk.sk/

PORR s.r.o.                             

Ing. Ladislav Kalaber

 

Čestný člen

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

 

Čestný člen

Ing. Karol Štraus

 

Čestný člen

Ing. Pavol Kundrát

 

 

 

Copyright 2012 - 2020 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené