Novinky  
1.11.2018
KONFERENCIA SAAV 2019

  Pozvánka s programom Záväzná prihláška

14.11.2018
FOTOGRAFIE

Fotodokumentácia: www.vuis-cesty.sk      

23.1.2018
Výroba asfaltových zmesí 2017 v Európe

Magazín EAPA - Výroba asfaltových zmesí v roku 2017. EAPA_Asphalt in Figures 2017         Gratulujeme PETER! Fotografia na titulnej...

8.10.2017
Spravodaj EAPA 42

Pozrite si 42. vydanie spravodaja EAPA. EAPA Newsletter Issue 42

Členská základňa 

Členovia SAAV k 1.1.2018

 

 

Názov firmy                        Adresa
                                                                                                                                                     
Eurovia SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. ul. 1.mája 724, 031 80 Liptovský Mikuláš
Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6, 949 78 Nitra
Bitunova spol. s r. o. Neresnícka 3, 960 51 Zvolen
Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223, 960 01 Zvolen
Dopravia, a.s. Drieňova 27, 826 56 Bratislava
Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice
Strabag s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Slovkorekt, spol. s r. o. Pod Stráňami 4, 031 01 Lipt. Mikuláš
Swietelsky Slovakia spol. s r.o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
VÚIS - Cesty, spol. s r. o. Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
TPA, s. r. o. Svornosti 69, 825 18 Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta KDS Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stavebná fakulta TU v Košiciach Vysokoškolská 4, 042 01 Košice
FREKOMOS SK, s. r. o.  Domové role 69/16516, Bratislava 821 05
Pittel+Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Slovenské Asfalty s.r.o. Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
CESTY SK s.r.o. Mojmírova 8 , 040 01 Košice


 

 

Copyright 2012 - 2019 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené