Novinky  
24.4.2023
Seminár STUDENÉ ASFALTOVÉ TECHNOLÓGIE.

  Dňa 20.4.2023 sa na závode Prešov uskutočnil seminár pod názvom „STUDENÉ ASFALTOVÉ TECHNOLÓGIE. Skúsenosti aplikácie...

30.3.2022
Konferencia SAAV 2022

POĎAKOVANIE A FOTOGALÉRIA       FOTOGALÉRIA     1 deň     2 deň     Prezentácia DYNAPAC     Spoločenský večer    ...

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

13.6.2022
Magazíny EAPA_2022

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 50  

30.8.2021
EAPA YouTube

EAPA na YuoTube? Váš nový zdroj informácií je tu: EAPA YouTube Canal      

Členská základňa 

 Zoznam riadných členov SAAV:

 

EUROVIA SK, a.s. Ing. Peter Kovaľ
ZEDA B. BYSTRYCA, s.r.o.  
BITUNOVA spol. s r. o. Ing. Miroslav Šufliarsky
Doprastav, a.s. Ing. Jozef Jachym PhD.
Metrostav DS a.s.  Ing. Martin Maté
DOPRA - VIA, a.s. Ing. Vladimír Poláček
COLAS Slovakia, a.s. Ing. Zora Abaffyová
STRABAG s.r.o. Ing. Martin Olejár
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Ing. Matej Mojžiš
VUIS - CESTY spol. s r.o.  Ing. Róbert Kovács 
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov TPA s. r. o.  Ing. Zsolt Boros
Stavebná fakulta STU v Bratislave Doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
Stavebná fakulta TUKE doc.Ing. Ján Mandula, CSc.
FREKOMOS SK, s. r. o.  Ing. Dušan Klimo
Pittel+Brausewetter s.r.o. Ján Melúch
Slovenské Asfalty s.r.o. Ing. Branislav Adam
CESTY SK s.r.o. Ing. Igor Múdry
CONTROL-VHS-SK, s.r.o. Alena Labošová
PORR s.r.o.                                                         Ing. Ladislav Kalaber
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Ing. Ján Gillinger, PhD.
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Iveta Medviďová
Slovenská správa ciest (SSC) Ing. Daniela Čanigová

 

Zoznam čestných členov SAAV:

 

Ing. Karol Štraus
Ing. Lubomír Polakovič, CSc.
Ing. Miloslav Zahradník
Copyright 2012 - 2023 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené