Novinky  
2.2.2021
Dr. h. c. Ing. Z. Loveček, CSc.

nás navždy opustil 1. 2. 2021     Parte   Spomienka

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Valné zhromaždenie 2020 

VZ SAAV,  

2.7.2020. 

Hotel Poľana, Zvolen.

 

 

 

Copyright 2012 - 2021 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené