Novinky  
10.3.2021
Plán úloh RVT 2021

Vážení kolegovia, Slovenská správa ciest uverejnila na svojej stránke: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/plany_rvt/plan_uloh_rvt_2021.pdf plán úloh RVT na rok 2021. Dva z návrhov...

2.2.2021
Dr. h. c. Ing. Z. Loveček, CSc.

nás navždy opustil 1. 2. 2021     Parte   Spomienka

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Plán úloh RVT 2021 

Vážení kolegovia,

Slovenská správa ciest uverejnila na svojej stránke:

https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/plany_rvt/plan_uloh_rvt_2021.pdf

plán úloh RVT na rok 2021.

Dva z návrhov predložených SAAV boli schválené. Úspešné boli aj viaceré návrhy predložené členmi SAAV.

Veríme, že sa zapojíte do riešenia, resp. pripomienkovania schválených úloh.

 

Copyright 2012 - 2021 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené