Novinky  
18.12.2020
Ing. Miroslav SEKERA, CSc.,

nás navždy opustil 14.12.2020     Curriculum vitae

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

19.6.2020
Valné zhromaždenie 2020

VZ SAAV,   2.7.2020.  Hotel Poľana, Zvolen.      

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Hydroizolácie_2020 ZRUŠENÁ! 

Vážení priatelia,

do našich životov vstúpil dosiaľ nevídaný fenomén - COVID19. Súčasne platné opatrenia a zodpovednosť za zdravie účastníkov nám nedávajú inú možnosť ako prijať nepríjemné rozhodnutie, že 28. ročník konferencie

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskeho staviteľstva

sa v tomto roku neuskutoční.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do jej prípravy, a veríme, že v budúcom roku sa opäť spolu v plnom zdraví stretneme.

V mene prípravného výboru

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant                       

Copyright 2012 - 2021 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené