Novinky  
18.12.2020
Ing. Miroslav SEKERA, CSc.,

nás navždy opustil 14.12.2020     Curriculum vitae

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

19.6.2020
Valné zhromaždenie 2020

VZ SAAV,   2.7.2020.  Hotel Poľana, Zvolen.      

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Copyright 2012 - 2021 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené